med

Med

Med je produkt vytvářený společenstvím včely medonosné (Apis mellifera). Je to čistý přírodní produkt.

Pro získání jednoho kilogramu medu musí včely navštívit okolo tří miliónů květů.

Kromě užití medu jako potraviny, spočívá jeho význam v rychlém doplnění chybějící energie. Med jako soubor jednoduchých cukrů má schopnost prostupovat membránami buněk.více »


plemenný materiál

Pyl

Pyl je druhou nejdůležitější složkou potravy včel, zdroj bílkovin.

Včelám se během návštěvy květů rostlin zachycují jednotlivá pylová zrna na chloupcích na těle. Tato pylová zrna včely „vyčesávají“ a pomocí obsahu medného váčku slepují dohromady a vytvářejí pylové rousky, které umisťují na třetí pár nohou. Rousky donesou do úlu a umístí do buněk. Přidávají enzymy, výměšky hltanových žláz a další látky, které vedou ke konzervaci tohoto plástového pylu. více »


včela medonosná

Propolis

Propolis je směs rostlinných pryskyřic, silic a dalších látek a včelího vosku. Rostlinné pryskyřice včely sbírají z pupenů rostlin a stromů – topolů, jilmů, bříz, olší a dalších. Pryskyřice slouží rostlinám jako ochrana pupenů proti povětrnostním vlivům a nepříznivému životnímu prostředí.

Propolis je látka příjemné vůně, barvy od světle hnědé po tmavě hnědou, v závislosti na stáří.více »


včela medonosná

Mateří kašička

Mateří kašička je čistý včelí produkt. Je sekretem hltanových žláz mladých dělnic. Mateří kašičkou krmí včely plod. Dělnice jsou krmeny první tři dny po vylíhnutí z vajíčka, larva budoucí matky plave v mateří kašičce po celý vývoj do vylíhnutí. Matka je krmena po celý svůj život pouze mateří kašičkou.více »


včelí jed

Včelí jed

Včelí jed je produkt, který slouží v prvé řadě včele při obraně proti vetřelci. Včelí jed je sekret jedové žlázy a hromadí se v jedovém váčku. Množství jedu závisí na stáří včely, ročním období a výživě, ev. druhu snůšky (mák). Včelí jed je bezbarvý roztok a jemně aromatický. více »


řepka

Včelí vosk

Vosk se tvoří ve voskotvorných žlázách na 3.-6. článku zadečku včely, na tzv. voskových zrcadélkách. více »


Včely

Včely

Včela medonosná žije ve společenství zvaném včelstvo. Jedná se o jednotku, která je tvořená jednou oplozenou a kladoucí matkou a jejím potomstvem, což jsou včely – dělnice a trubci. Tito jednotliví členové jsou na sobě navzájem závislí a nejsou schopni samostatného života. Ve vrcholném období rozvoje je včelstvo tvořeno jednou matkou, několika stovkami trubců a 60-80-ti tisíci včel, dělnic. K tomuto společenskému uspořádání, jako vysoce organizovaného celku, včely dospěly během svého vývoje, trvajícího již téměř sto miliónů let.

více »


řepka

Medovina

Medovina je nápoj, který pili již staří Čechové. Vzniká alkoholovým kvašením roztoku medu za přítomnosti kvasinek. Medovina se vyrábí buď za tepla, nebo za studena, což je dáno použitou technologií a druhem kvasinek. více »


Svíčky ze včelího vosku

Vyrábíme svíčky lité do forem, ktere hoří jasným plamenem a šíří jemnou vůni.svíčkysvíčky

Svíčky si můžete objednat
v našem e-shopu